Monday, August 25, 2008

KRETERIA PENTAKSIRAN

ELEMEN 1 : PROSES MEREKA CIPTA

1.1 Mengenal pasti dan menganalisis masalah yang memerlukan penyelesaian menerusi satu reka ciptaan

i. Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas. - Masalah sesuai dengan tema yang dipilih.

ii. Mengumpul data/maklumat yang berkaitan dengan masalah - Sumber data/ maklumat dinyatakan dan borang soal selidik diletakkan selepas aspek 1.1 (ii)

iii. Menghuraikan data /maklumat dengan tepat.

iv. Mmerumuskan masalah dengan jelas. - Dapat menghubung kait antara data dan maklumat dengan masalah

Sunday, August 24, 2008

PRODUK SEDIA ADA


Untuk Tema Penyiraman
Sunday, August 17, 2008

TEMA REKA CIPTA 2009

Tema Penyiraman
Bidang Petanian.

Fokus : Reka ciptaan hendaklah mempunyai kompenen kejuteraan tapak semaian (nursery) / perkebunan / perladangan.

Pengenalan : Menyiram tanaman menjadi sebahagian daripada aktiviti penjagaan tumbuh-tumbuhan di kebun/ladang.

Takrif : Menyiram adalah satu proses kerja untuk menyiram/ mencurah / menjirus air.

Aplikasi : Alat / peralatan yang boleh digunakan untuk melakukan aktiviti / kerja menyiram air dalam aktiviti pertanian.

Kaedah : Kaedah yang mesti digunakan adalah memutar/ menyembur / memancut / menitis / mencurah / menjirus.

PELUPUSAN

Bidang : Konsumer / penguna.

Fokus : Reka ciptaan industri.

Pengenalan : Melupus sesuatu bahan / objek yang tidak diperlukan oleh manusia merupakan satu keparluan dalam kehidupan seharian.

Takrif : Pelupusan merupakan satu proses kerja untuk melupus sesuatu bahan /objek yang tidak dikehendaki.

Aplikasi : Alat/peralatan yang boleh digunakan untuk melakukan kerja melupus bahan/objek yang tidak dikehendaki.

Kaedah : Kaedah yang mesti digunakan adalah menghentam / merincih / menghimpit / memampat / mencincang.


TEMA PENGAWALAN

Bidang : Keselamatan.

Fokus : Reka ciptaan robotik.

Pengenalan : Mengawal keselamatan objek/tempat/bahan amat penting dalam kehidupan seharian manusia.

Takrif : Pengawalan merupakan satu proses kerja yang menjaga dan mengawasi sesuatu hidupan/objek/tempat/ bahan supaya selamat/sempurna/teratur/memenuhi sesuatu tunjuan.

Aplikasi : Alat/peralatan yang boleh digunakan untuk melakukan kerja/aktiviti mengawal sesuatu hidupan/objek/tempat/
bahan supaya selamat/tidak melampau had/mematuhi peraturan/memenuhi sesuatu tujuan.

Kaedah : Kaedah yang mesti digunakan adalah /menarik /membuka/ menghitung/menutup/ menghadang/ mengetuk/menyembur/memancut